آموزش لحیم کاری

یکی از کارهایی که افراد خبره به آن علاقه دارند لحیم کاری است ، اما بسیاری از ما با فنون صحیح آن آشنا نیستیم ، به راحتی می توانید این مهارت را به رزومه حرفه ای خود اضافه کنید .در اينجا با چگونگی اين کار آشنا شده و با هم دست به کار می شويم.

لحيم کاری چيست؟

هويه (ابزار لحيم کاری) دارای يک نوک فلزی بود ه که به شدت داغ می شود. داريم درباره دمای حدودا ۸۰۰ درجه
فارنهايت ( ۴۲۶ درجه سانتيگراد) حرف می زنيم. البته در يک هويه خوب، خودتان می توانيد دما را تنظيم کنيد. کار هويه
منتقل کند. وقتی منطقه (PCB) اين است که گرما را به چيزهايی نظير سيم، پايه ترانزيستور و پدهای روی مدار چاپی
مورد نظر به اندازه کافی گرم شد، لحيم روی آن قرار می گيرد. اگر قصد داريد لحيم کاری را ادامه بدهيد، بهتر است که به
۴۰ دلاری ۲۰ تا ۳۰ وات خريداری کنيد. به اين ترتيب، وسيله ای – جای يک هويه ارزان قيمت ۱۵ دلاری يک هويه ۳۰
که می خريد برايتان ماندگار می شود و می توانيد در کارهای مختلف از آن استفاده کنيد. علاوه بر اين، می توانيد روی
دمای هويه هم کنترل داشته باشيد. همچنين، هويه های اسلحه مانندی نيز در بازار وجود دارند اما از آن ها تنها بايد در
تعمير کابل های ضخيم استفاده کنيد و هيچ گاه آن ها را روی مدار چاپی به کار نبريد. زيرا نوکشان دارای ولتاژ زيادی است
که می تواند به قطعات الکترونيکی حساس آسيب وارد کند.

لحيم يک سيم نازک است که معمولا دور يک قرقره پيچيده شده و از آلياژهای مختلف فلز ساخته می شود. وظيفه سيم لحيم
متصل کردن اجزای مختلف به يکديگر است. اين اجزاء ممکن است انواع و تعداد گوناگونی داشته باشند، اما در مباحت
الکترونيک کامپيوتر در ۶۰ درصد موارد قلع و در ۴۰ درصد سرب هستند. همچنين، لحيم های بدون سرب هم وجود دارد،
آن ها کمتر است. اين موضوع بدان معنا است « خيسی » اما اين لحيم ها برای ذوب شدن به دمای بالاتری نياز داشته و ميزان
که برای کار کردن با آن ها نياز به هويه بهتری داريد و همچنين کندن آن ها نيز کار سخت تری است. لحيم های بدون سرب
برای محيط زيست بهتر هستند و مزايای ديگری نيز دارند و تقريبا به همان شيوه لحيم های معمولی کار می کنند.

داخل سيم ماده ای به نام مغزی وجود دارد. مغزی باعث پاک شدن اکسايش موجود شده و سطح درگير در فرآيند ذوب را
تميز می کند. در کاربردهای الکترونيک، می توانيد از لحيم های کولوفان-هسته/کولوفان-مغزی استفاده کنيد. لحيم های
اسيد-مغزی در سرب کاری مورد استفاده قرار می گيرد. اسيد می تواند به اجزای حساس روی مدار چاپی آسيب وارد کند.

بسياری ا ز افرادی که تا کنو ن ا ز هويه استفاد ه نکرده اند، می ترسند که به تجهيزات آسيب برسانند، اما مهم تر از آن
خطری است که خود شخص را تهديد می کند. هويه به دمای بسيار بالايی می رسد.خود لحيم هم يک فلز گداخته است. حتما عينک ايمنی بر چشم گذاشته و مراقب لباس های گشاد و موهای خود باشيد. همچنين، مراقب انگشتانتان هم باشيد. کار بهتر
اين است که از دستکش استفاده کنيد. سيم لحيم ممکن است حاوی سرب باشد. بنابراين، پس از لحيم کاری دست های خود را
با دقت بشوييد. همچنين بسيار مهم است که محيط کارتان دارای تهويه مناسب باشد زيرا بخار ناشی از کولوفان، در صورت
استشمام، به ريه ها آسيب می رساند. عقل سليم و تهيه تدارکات مناسب از همه چيز با اهميت تر است. احتياط لازم را به
خرج دهيد تا مشکلی برايتان ايجاد نشود.

تميز کردن و قلعی کردن نوک هويه

هويه بايد از هر لحيمی پاک باشد تا بتواند گرما را به خوبی هدايت کند. هويه پس از اينکه در معرض هوا قرار
می گيرد، اکسيده شده و تبديل به عايق گرما می شود. نياز داريم که گرما به خوبی هدايت شود تا بتوانيم اجزای مختلف را به
سرعت و سهولت به يکديگر لحيم کنيم. کثيف بودن نوک باعث می شود که مجبور شويد هويه را برای مدت طولانی تری
نگه داريد و اين مسئله ممکن است باعث آسيب رسيدن به مدار چاپی شود. يعنی چيزی که هيچ کس خواهان آن نيست. يک
اسفنج مرطوب برداريد و وقتی هويه به طور کامل داغ شد، نوک آن را به آرامی روی اسفنج بکشيد تا لحيم های قديمی از
رويش برداشته شوند. نوک هويه بايد تميز و درخشان باشد و يا دست کم، به اين حالت نزديک شود.

پس از آن، قصد داريم نوک هويه را ( قلعی ) کنيم. اين کار از نوک هويه محافظت کرده و اجازه می دهد که گرما به شکل

بهتری به لحيم جديد منتقل شود. به دقت مقدار کمی از لحيم تازه را روی هويه داغ قرار دهيد به طوری که نوک هويه با
لحيم پوشيده شود. اگر اين کار را به درستی انجام داده باشيد، نوک هويه براق می شود. به محض آنکه نوک هويه قلعی شد،
می توانيد اجزای مورد نظرتان را به يکديگر لحيم کنيد. پس از هر چند بار اتصال، هويه رو مجددا تميز و قلعی نماييد.
همچنين، پس از پايان کار نيز نوک هويه را تميز کنيد. اين عمل باعث افزايش عمر دستگاه شما می شود. به اين ترتيب، يک
هويه مرغوب سال ها برايتان کار خواهد کرد.

Joining Parts

اتصال قطعات

هويه را در دستی که به آن مسلط هستيد قرار داده و سيم لحيم را با دست ديگر بگيريد. وقتی دو قطعه را به يکديگر لحيم
می کنيد، بايد هويه را روی محل اتصال آن دو قرار دهيد. هويه را چند ثانيه همان جا نگه داشته، سپس لحيم را زير نوک
هويه گذاشته و به وسيله هويه، سيم لحيم را به مدار چاپی فشار دهيد (به تصوير فوق مراجعه کنيد. نشان گر ماوس سيم لحيم
را نشان می دهد). هويه را يک تا دو ثانيه در همين وضعيت نگه داشته و هر چقدر سيم لحيم نياز بود وارد کنيد. زمان مکث

هويه ممکن است بر اساس نوع کار، موارد کاربرد و قطر لحيم متفاوت باشد. بنابراين لازم است که دستورالعمل را به دقت
مطالعه کرده و تصاوير را بررسی کنيد تا تصويری از نتيجه نهايی در ذهن داشته باشيد.

اين قسمت اهميت زيادی دارد. اول سيل لحيم ر ا خارج کرده و هويه ر ا چند ثانيه ديگر همان جا نگه داريد. اين باعث
می شود که لحيم همچنان به ذوب شدن ادامه داده و اتصال به خوبی برقرار شود. سپس، می توانيد هويه را خارج کنيد. کل
اين فرآيند نبايد بيشتر از ۵ ثانيه طول بکشد. در حالت عادی، ۳ تا ۴ ثانيه کافی است.

چند ثانيه صبر کرده و به لحيم دست نزنيد. لحيم به سرعت سرد می شود اما حرکت دادن يا فوت کردن اتصال باعث خراب
شدن آن می شود. يک اتصال نامرغوب لحيم ظاهری شبيه به اکسايش، بيش از حد تيره و دانه دانه دارد. همچنين ممکن
است توپی از لحيم روی منطقه اتصال باقی بماند. يک اتصال خوب بايد دارای ظاهر صاف و يکدست بوده و طرفين آن
مقعر باشند. اتصال خوب شبيه يک توپ برآمده نخواهد بود، بلکه ظاهری مسطح خواهد داشت.