اجرای پروژه ارتینگ :

با عنایت به اینکه گروه صنعتی آراد در اجرا ، تولید و فروش لوازم ارتینگ ، مشاوره ، آزمایش و داوری از سیستم اتصال به زمین فعالیت دارد

 بااستحضار میرساند این گروه صنعتی مفتخر بوده است که در سال 1394 یک سیستم ارتینگ جدید به نام ارتیگ عمیق یا deep Earthing در کشور بومی

سازی نماید که ضمن توصیه شدن اجرای آن در استاندارد IEC 62305-3 دارای کمترین خوردگی ، طول عمر بالا ، اجرای آسان ، سرعت در اجرا و هزینه

تمام شده کمتر با توجه به طول عمر و ماندگاری آن میباشد.

بدینوسیله این گروه صنعتی اعلام آمادگی خویش را جهت معرفی آن محصول به صورت تئوری و عملی برای مهندسین گرامی و شما عزیزان بااستحضار

می رساند .

1. تولید و فروش تجهیزات ارتینگ ، حفاظت ، ایمنی و اندازه گیری

2. آزمایش و داوری از سیستم های اتصال به زمین ( ارتینگ )

صدور تائیدیه ارتینگ

مشاور بابت اجرا و اصلاح سیستم های ارتینگ

آزمایش اداواری  رله های حفاظتی شامل : کلید میناتوری و کلید اتوماتیک و رله های پریمری و سکندری فشار متوسط

3. مشاوره بابت طراحی و مقدار خازن مورد نیاز مشترکین مصارف سنگین برق و ساخت بانک خازن و راه اندازی آن

آزمایش دوره ای از عملکرد بانک خازن و اصلاح عیوب بانک خازن

4. اندازه گیری کنترل کیفیت توان بارهای هارمونیکی و گزارش اصلاحی جهت برطرف نمودن عیوب ناشی از بارهای هارمونیکی توسط پاور آنالایزر

5. مشاوره و راه اندازی برق کارخانه های صنعتی شامل : پست برق ، تابلوهای کارخانه وکابل کشی و طراحی آن

6. مشاوره و طراحی جهت خرید ترانسفورماتورهای نرمال و خاص ، سرویس و تعمیرات ترانسفورماتور